Case / Nekklachten


Door verschillende kleine ongevallen kunnen er nekklachten in combinatie met hoofdpijnklachten ontstaan. Deze klachten kunnen lang aanhouden door een verhoogde spierspanning. Vaak ontstaat er hierdoor een verkeerde lichaamshouding, die de verhoogde spierspanning weer in stand houdt.

Daarom is het belangrijk om je te laten behandelen om zo de verhoogde spierspanning te verminderen. Vervolgens kan er weer gewerkt worden aan een juiste lichaamshouding. Dus heb je pijnklachten in de nek? Blijf er niet mee rondlopen en neem contact met ons op zodat wij je kunnen helpen!