Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij Quiek Familie Fysio is een specialisatie binnen de fysiotherapie en cesartherapie. Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind.

Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderfysiotherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens de behandeling bij Quiek Familie Fysio voorop!

De behandeling van kinderen tot 4 jaar is een specialisatie binnen de kinderfysiotherapie. Kinderen vanaf 4 jaar komen in een andere fase waarin ook weer behandeld wordt op een manier die aansluit bij de beleving van het kind, waarbij we het belangrijk vinden dat je kind de oefeningen leuk vindt.

Wil je meer weten over kinderfysiotherapie en over de behandeling van kinderen bij Quiek Familie Fysio, klik dan hier

  • Behandeling start dezelfde dag!
  • Onze klanten geven ons een 9.0
  • Transparante dienstverlening
  • Ruim 14 jaar ervaring

Belangrijke kenmerken motoriek 4-jarigen

• Aanwezigheid van symmetrie van armen en benen. Dit houdt bijvoorbeeld in met twee benen tegelijk kunnen springen (i.p.v. huppen) en met twee armen een grotere bal rollen en stuiten/gooien.
• Vrij bewegen op schoolplein/gymzaal, klimmen klauteren, dynamisch gaan bewegen, zoals het rennen. Het is opvallend als een kind niet mee wil doen met bewegingsactiviteiten of juist nergens gevaar ziet, vaak valt/struikelt/botst.
• Bij een 4-jarige vergroot met name de geoefendheid/kwantiteit van de fijne motoriek. Het kind vindt het leuk om met verschillende materialen aan de slag te gaan, te onderzoeken, zoals zandtafel, vingerverf, klei, krijten, tekenen op grote vellen, kleuren en knippen.
• De ruimtelijke ontwikkeling en het lichaamsbesef moeten op gang komen.
• Zelfredzaamheid vergroot, zoals aan- en uitkleden, zelf eten met bestek, knippen, maar ook het fietsen met en zonder zijwielen.

  • Kan jouw kind kinderoefentherapie gebruiken? Neem dan contact met ons op.

    Contactformulier

Quiek's werkwijze bij kinderfysiotherapie

Tijdens de eerste afspraak zal er eerst een vragengesprek plaats vinden. Het is voor ons belangrijk om te weten met welke vaardigheden het kind een probleem heeft. Ondervinden alleen de ouders en of de school dit probleem en heeft het kind er zelf ook last van? Dan wordt er gekeken welk onderzoek er het beste afgenomen kan worden,  passend bij het kind, zijn of haar leeftijd en het probleem.

Vaak vindt er tijdens de eerste afspraak alleen een observatie plaats. Een kind vindt het vaak erg spannend en weet niet wat hem of haar allemaal te wachten staat. Wanneer het kind erg zenuwachtig en gespannen is komt er ook geen realistisch beeld uit het onderzoek. Door het kind spelenderwijs te observeren, zien wij vaak al veel van de motorische vaardigheden en kan hij of zij eigen worden met de omgeving. De tweede keer zal dan het onderzoek afgenomen worden. Na dit onderzoek wordt er een afspraak met de ouders gemaakt om de resultaten en het hierbij behorende behandelplan te bespreken.

Van hieruit kunnen de ouders de keuze maken om het behandelplan te laten starten. Voor een snel resultaat is het van belang dat de ouders actief betrokken zijn. Dit betekent dat de ouders thuis ook oefenen met hun kind. Het kind krijgt een schriftje mee met de oefeningen die hij of zij thuis spelenderwijs kan oefenen. Het is belangrijk dat het kind de oefeningen leuk vindt. Op deze manier zal hij of zij zelf ook meer initiatief gaan nemen om deze vaardigheden meer te oefenen.

Het is afhankelijk van het kind of de ouder er tijdens de behandeling bij is in de oefenzaal of dat de ouder wacht in de wachtruimte. In dat geval zal de ouder er laatste vijf minuten bij wordt gehaald om de oefeningen te laten zien en te overleggen wat er thuis geoefend kan worden.

@QUIEK op Instagram

@QUIEK op Instagram