Therapievormen

Fysiotherapie
Fysiotherapie bij Quiek familie fysio betekent dat je door een fysiotherapeut wordt behandeld met als doel je klachten te verminderen. In sommige gevallen, als je niet in staat bent om naar onze  praktijk te komen, komt de fysiotherapeut van Quiek bij je thuis.

Doel van fysiotherapie
Fysiotherapie helpt om je lichaam zo goed mogelijk functionerend te krijgen en te houden. Doelen voor de behandeling door de fysiotherapeut kunnen zijn weer zelfstandig boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als je in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. Voor Quiek familie fysio is het belangrijk om samen met jou je behandeldoel te behalen, daar zullen wij ons dan ook voor inzetten.

Bij Quiek fysiotherapie gaat het om de balans tussen belasting en belastbaarheid van de patiënt. Belasting is de hoeveelheid kracht die op een bepaald moment op het lichaam inspeelt. Een gezonde hoeveelheid belasting is nodig om optimaal te kunnen functioneren. Belastbaarheid is de hoeveelheid (in)spanning die het lichaam tijdens een bepaalde periode kan verdragen. Als de balans hiertussen verstoord is, kunnen stoornissen ontstaan. Onderbelasting (te weinig bewegen) kan klachten in stand houden of zelfs veroorzaken, maar een grotere belasting dan dat de belastbaarheid aankan (overbelasting), kan ook klachten veroorzaken. Bij Quiek leer je zelf het evenwicht tussen jouw individuele belasting en belastbaarheid te herstellen. Belangrijk is om te leren voelen met welke belasting het lichaam getraind kan worden, de belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Maar een te hoge belasting kan weer overbelasting veroorzaken, wat voor vermindering van de belastbaarheid zorgt. Het is dus belangrijk om hier een juist gevoel en evenwicht in te creëren. Om klachten te verminderen moet er vaak aan de belastbaarheid en aan de juiste mate van belasting gewerkt worden.

Het juiste gebruik van het lichaam staat centraal bij Quiek Familie Fysio. Daarom werkt de fysiotherapeut nauw samen met de oefentherapeut. De meest voor de hand liggende manier voor de fysiotherapeut om jou te behandelen zijn oefeningen en massage. Vaak worden deze twee gecombineerd. Maar massage is niet altijd de juiste oplossing. Massage zorgt voor verlichting van de klacht op korte termijn,  maar wij vinden het belangrijk dat er een blijvend resultaat is en de klacht niet binnen een geringe periode weer opkomt zetten. Daarom werkt de fysiotherapeut samen met de oefentherapeut. Er wordt dan ook gekeken naar klachtenvermindering op de lange termijn. Tijdens klachten compenseer je namelijk vaak onbewust met je lichaam, waardoor je een ander houdings- en bewegingspatroon gaat hanteren dat in de loop van de tijd voor extra klachten kan zorgen. De oefentherapeut kijkt naar het juiste gebruik van het totale lichaam en deze bewegingen moeten geautomatiseerd worden. Hiervoor kan je oefeningen van zowel de fysiotherapeut als de oefentherapeut mee naar huis krijgen.

De therapeuten bij Quiek Familie Fysio hebben dus veel overleg om de juiste zorg te kunnen bieden. Bij Quiek Familie Fysio krijg je naast de benodigde behandelingen ook advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Centraal staat dat je als patiënt zelf actief meewerkt aan het herstel door de oefeningen te blijven doen en de instructies te blijven volgen. Goede communicatie is dan ook erg belangrijk en draagt bij aan het herstel.

Quiek werkwijze:
Een behandeling duurt een half uur per keer. Bij de eerste afspraak wordt geprobeerd om een zo volledig mogelijk beeld van je klachten te krijgen. Hiervoor stellen we vragen over de klacht en zullen we je onderzoeken. Op basis daarvan kunnen we samen met jou een behandelplan opstellen. Dit behandelplan is maatwerk. De basis voor het behandelplan wordt gevormd door vaste richtlijnen. Onze ervaring is: elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Tijdens de eerste afspraak zullen we je ook altijd helpen om de klacht direct te verminderen, bijvoorbeeld door oefeningen of massage, zodat je met een goed gevoel naar huis gaat. Voor het verdere verloop van de behandeling zullen, indien nodig, de verschillende therapeuten van Quiek Familie Fysio samenwerken om je zo goed mogelijk te behandelen voor het beste resultaat.

Kinderoefentherapie
Kinderoefentherapie bij Quiek familie fysio is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind.

Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens de behandeling bij Quiek familie fysio voorop!

De behandeling van kinderen tot 4 jaar is een specialisatie binnen de kinderoefentherapie. In de eerste jaren ontwikkelen en groeien kinderen snel. Sneller dan in enige andere fase van hun leven. Een kind ontwikkelt zich van een pasgeboren baby naar een peuter die rondrent, springt en overal op klautert. Spelenderwijs leren kinderen de vaardigheden die ze de rest van het leven nodig hebben. Meestal gebeurt dit spontaan en gaat dit goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in de motorische ontwikkeling of ontwikkelt een baby een voorkeurshouding.

In deze situaties kan een baby of peuter baat hebben bij hulp van een kinderoefentherapeut van Quiek Familie Fysio:
• het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen;
• niet soepel bewegen;
• weinig initiatief nemen of weinig onderzoekend zijn;
• een asymmetrische houding ( voorkeurshouding);
• een scheef of afgeplat hoofdje;
• een hoge spierspanning ( dit gaat vaak gepaard met overstrekken en huilen);
• een lage spierspanning ( een kind voelt dan te slap aan);
• angstig en onrustig zijn;
• veel vallen;
• zich niet goed opvangen bij vallen.

Kinderen van 4 jaar komen in een andere fase. Belangrijke kenmerken van de motoriek bij een 4-jarige (groep 1) op school staan hieronder opgesomd. Wanneer een kind op een of meerdere vlakken achterblijft kan het baat hebben bij kinderoefentherapie bij Quiek Familie Fysio.
• Aanwezigheid van symmetrie van armen en benen. Dit houdt bijvoorbeeld in met twee benen tegelijk kunnen springen (i.p.v. huppen) en met twee armen een grotere bal rollen en stuiten/gooien.
• Vrij bewegen op schoolplein/gymzaal, klimmen klauteren, dynamisch gaan bewegen, zoals het rennen. Het is opvallend als een kind niet mee wil doen met bewegingsactiviteiten of juist nergens gevaar ziet, vaak valt/struikelt/botst.
• Bij een 4-jarige vergroot met name de geoefendheid/kwantiteit van de fijne motoriek. Het kind vindt het leuk om met verschillende materialen aan de slag te gaan, te onderzoeken, zoals zandtafel, vingerverf, klei, krijten, tekenen op grote vellen, kleuren en knippen.
• De ruimtelijke ontwikkeling en het lichaamsbesef moeten op gang komen.
• Zelfredzaamheid vergroot, zoals aan- en uitkleden, zelf eten met bestek, knippen, maar ook het fietsen met en zonder zijwielen.

Vanaf de leeftijd van 5 jaar (groep 2) op school zijn onderstaande kenmerken belangrijk. Ook hier geldt dat als je kind op een of meerder vlakken opvallend achterblijft je kind baat kan hebben bij behandeling door een kinderoefentherapeut van Quiek Familie Fysio.
• Vrij bewegen in gymzaal en schoolplein, hierbij ook meer eigen initiatief en in spelvorm (=dubbeltaak).
• Kunnen fietsen zonder zijwielen en dit in zijn/haar spel toepassen. Wanneer een kind zelf variatie in bewegen opdoet en geleerde vaardigheden gaat toepassen is dit een teken dat de motoriek voldoende ontwikkelt/vaardigheden automatiseren.
• Zithouding even vol kunnen houden, zoals bij het in de kring zitten en tijdens een taakje.
• Fijnmotorisch: voorkeurshand moet duidelijk zijn en hiermee de juiste verdeling werk/steunhand. De tekenbeweging wordt vloeiender en pengreep juist. Het tekenen / kleuren moet kwalitatief gaan ontwikkelen, evenals taakgerichte opdrachten zoals de naam (na)schrijven, gedetailleerde poppetjes en figuren zoals een driehoek kunnen tekenen.
• Ruimtelijke ontwikkeling / lichaamsbesef. Bijvoorbeeld aankleden binnen afzienbare tijd en in dit in de juiste volgorde kunnen (plan), dingen kunnen vinden.

Bij een 6- en 7-jarige (groep 3 en 4) op school zijn onderstaande kenmerken belangrijk. Speciaal noemen we ook de kinderen van 5 jaar in groep 3; zij moeten op een relatief hoog motorisch niveau presteren. Merk je dat je kind hierin achterblijft dan kan je kind baat kan hebben bij behandeling door een kinderoefentherapeut van Quiek Familie Fysio.
• Vanaf 6-jarige leeftijd kan het kind complexere vaardigheden aanleren/automatiseren, zoals zwemmen, schrijven, planning van taken, lezen, veters strikken en eten met mes en vork, je blad goed meedraaien met je steunhand bij knippen, schrijven. Oftewel het kind is in staat om met de voorkeurshand een beweging (bijv. knippen) uit te voeren waarbij de andere hand een goede ondersteuning biedt (bv draaien van papier tijdens het knippen).
• Het schrijfproces. Tot groep 2 was vooral de kwantiteit van bewegen belangrijk, de geoefendheid van de motoriek. Vanaf groep 3 wordt de kwaliteit van bewegen (hoe voer je een beweging uit) belangrijk, voorwaarden voor het schrijfproces zijn een symmetrische zithouding (evenwicht), een vloeiende armbeweging, juiste pengreep en –druk en optimale verdeling van de werk- en steunhand. Wanneer het op blijft vallen dat de schrijfbeweging krampachtig verloopt, zithouding onvoldoende is of hij/zij nog weinig plezier heeft in handvaardigheid en schrijven is het aanbieden van extra oefenmomenten belangrijk. Je kunt niet alles in de klas oefenen, het is belangrijk dat een leerkracht deze problemen signaleert en ouders kan adviseren.
• Ruimtelijke ontwikkeling/ lichaamsbesef. Wanneer dit voldoende ontwikkelt, heeft een kind in groep 3/4 planning/overzicht in werktaken, de richtingen van cijfers en letters en verdeling schrijfvlak.

Tenslotte noemen we nog de belangrijke kenmerken voor kinderen vanaf 8 jaar (groep 5) en ouder. Wanneer je kind hierin achterblijft dan kan je kind baat kan hebben bij behandeling door een kinderoefentherapeut van Quiek Familie Fysio.
• Het schrijfproces gaat automatiseren, waardoor schrijftempo verhoogt en het kind dubbeltaken erbij uit kunnen voeren.
• Complexe coördinatie bij gymles kan aangeleerd worden en automatiseren.
• Wanneer motorische vaardigheden nog moeite kosten, is het belangrijk om te achterhalen waardoor dit komt, want dat is niet meer passend bij deze leeftijdsgroep.

Quiek Werkwijze:

Tijdens de eerste afspraak zal er eerst een vragengesprek plaats vinden. Het is voor ons belangrijk om te weten met welke vaardigheden het kind een probleem heeft. Ondervinden alleen de ouders en of de school dit probleem en heeft het kind er zelf ook last van? Dan wordt er gekeken welk onderzoek er het beste afgenomen kan worden,  passend bij het kind, zijn of haar leeftijd en het probleem.

Vaak vindt er tijdens de eerste afspraak alleen een observatie plaats. Een kind vindt het vaak erg spannend en weet niet wat hem of haar allemaal te wachten staat. Wanneer het kind erg zenuwachtig en gespannen is komt er ook geen realistisch beeld uit het onderzoek. Door het kind spelenderwijs te observeren, zien wij vaak al veel van de motorische vaardigheden en kan hij of zij eigen worden met de omgeving. De tweede keer zal dan het onderzoek afgenomen worden. Na dit onderzoek wordt er een afspraak met de ouders gemaakt om de resultaten en het hierbij behorende behandelplan te bespreken.

Van hieruit kunnen de ouders de keuze maken om het behandelplan te laten starten. Voor een snel resultaat is het van belang dat de ouders actief betrokken zijn. Dit betekent dat de ouders thuis ook oefenen met hun kind. Het kind krijgt een schriftje mee met de oefeningen die hij of zij thuis spelenderwijs kan oefenen. Het is belangrijk dat het kind de oefeningen leuk vindt. Op deze manier zal hij of zij zelf ook meer initiatief gaan nemen om deze vaardigheden meer te oefenen.

Het is afhankelijk van het kind of de ouder er tijdens de behandeling bij is in de oefenzaal of dat de ouder wacht in de wachtruimte. In dat geval zal de ouder er laatste vijf minuten bij wordt gehaald om de oefeningen te laten zien en te overleggen wat er thuis geoefend kan worden.

Cesartherapie
Cesartherapie bij Quiek familie fysio is een paramedische behandelmethode die gericht is op de behandeling van en ter voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- of bewegingspatroon, die al dan niet veroorzaakt wordt door een bepaalde afwijking of ziekte. Paramedisch betekent o.a. dat de therapie gegeven wordt na verwijzing van een arts.

Mensen zijn altijd in beweging; lopen, zitten, opstaan, bukken, tillen en springen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam!

Doel van Cesartherapie
Het doel van Cesartherapie bij Quiek familie fysio is de klachten laten verdwijnen, verminderen en/of voorkomen. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden en wordt rekening gehouden met ieders eigen situatie (dagelijks leven, beroepsomstandigheden, sport, hobby’s etc.).

Quiek werkwijze:
De therapeut stelt voor elke patiënt een individueel behandelplan op. Mocht het beter zijn om de spieren eerst te mobiliseren via een massage van de fysiotherapeut dan zal hiervoor bij de desbetreffende therapeut een afspraak ingepland worden. Samen met de fysiotherapeut wordt er dan een behandelplan opgesteld, zodat de beste resultaten bereikt kunnen worden. Tijdens een gericht leerproces worden houdings- en bewegingsadviezen gegeven en worden zorgvuldig voor de patiënt geschikte oefeningen gekozen en geoefend. Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:
-de diagnose van de verwijzende arts
-het eigen onderzoek door de Cesartherapeut
-de individuele situatie en de mogelijkheden van de patiënt
-het doel van de therapie

Als patiënt  moet je zelf actief aan de therapie bij Quiek deelnemen en leren te begrijpen en te voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd.  Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven.

Cesartherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat je zonder tussenkomst van de huisarts een afspraak kan maken.

Handtherapie
Handtherapie bij Quiek familie fysio is een specialisme binnen Cesartherapie die gericht is op de behandeling van de hand, de pols en de onderarm. Een handtherapeut houdt zich bezig met het behandelen van functiestoornissen van spieren, pezen, banden, botten, gewrichten, zenuwen en de huid.

Een klacht aan de hand speelt vaak een grote rol in iemands dagelijks leven. Stijfheid en/of pijn kunnen zorgen voor vervelende klachten. De meeste zijn gelukkig goed te behandelen met de juiste handtherapie. Aangezien een hand ingewikkeld in elkaar zit is het verstandig om hierin gespecialiseerde zorg te krijgen.

Een handtherapeut van Quiek familie fysio behandelt de meest uitlopende stoornissen en klachten aan de hand, pols en onderarm, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van het revalidatieproces na een operatie. Natuurlijk zijn er ook tal van situaties die conservatief (dus zonder operatieve ingreep) behandeld worden. Er zijn veel verschillende behandelmogelijkheden, die altijd precies afgestemd worden op de klachten en beperkingen van de patiënt. Het streven hierbij is om de hand en/of pols weer zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.

Quiek werkwijze:

Allereerst zal er een vragengesprek en een onderzoek plaatsvinden. Op deze manier kan de handtherapeut de juiste diagnose stellen en samen met jou een juist behandelplan opstellen. Het is belangrijk om zelf ook actief betrokken te zijn bij de behandelingen en de oefeningen thuis te doen. Daarnaast is het belangrijk om de tips en adviezen die je van de handtherapeut krijgt op te volgen bijvoorbeeld tijdens de activiteiten en werkzaamheden op je werk en thuis.