Mijn kind wordt altijd als laatste gekozen


Iene miene mutte tien pond grutte en ik kies…jou (niet!) Het kan heel vervelend zijn voor een kind – dat toch al niet graag naar gymles gaat – om als laatste gekozen te worden. Niet alleen kan het kind onzeker raken, ook leerprestaties lijden eronder. Soms kan het verbeteren van de motoriek helpen.

Hoe kan het beter? Motorische vaardigheden en leerprestatie hangen nauw met elkaar samen. Gaat het even wat minder met de leerprestatie van jouw kind? Dan is de oorzaak meestal in de motoriek te vinden én te verbeteren. Door middel van een effectief stappenplan stellen wij de motorische verbeterpunten vast en ontwikkelen een heel persoonlijk behandelplan om jouw kind verder te helpen.

Wie kiest wie?
Jammer genoeg gebeurt het nog altijd dat kinderen op school of in sportgroepen zélf teams mogen kiezen. Ik vind het niet handig dat een leerkracht deze methode toepast. Hoewel het niet tegen te gaan is dat kinderen elkaar opzoeken voor bijvoorbeeld een voetbalpartijtje.

Goed voelen, goed presteren
Ik geloof: als een kind zich goed voelt dan durft het makkelijker zichzelf te zijn en presteert het beter. Ik help daar graag bij. Dus heeft jouw kind op dit gebied hulp nodig? Neem dan contact met ons op!