Onleesbaar handschrift


Op steeds meer scholen wordt schrijven niet meer als een apart vak gegeven maar ondergebracht bij taal. Hierdoor worden de schrijfvaardigheden bij kinderen onvoldoende ontwikkeld. Als gevolg hiervan krijgen leerkrachten op middelbare scholen proefwerken met een onleesbaar handschrift om na te kijken. Hierdoor behalen de scholieren lagere cijfers dan nodig. Naast deze praktische kant van het belang van een goed handschrift is schrijven ook erg belangrijk voor de hersenontwikkeling.

Tijdens het schrijven worden er in de hersenen verbindingen gelegd tussen de linker en rechterhersenhelft. Dit zorgt ervoor dat je je beter kunt concentreren, dat je fijne motoriek verbetert en je kunt sneller kunt denken. Schrijf je nauwelijks dan ben je te vergelijken met een trage computer. Ook voor studenten is schrijven belangrijk. Aantekeningen die uitgeschreven worden met de hand worden beter onthouden dan aantekeningen die gemaakt zijn op de computer. Tijdens het schrijven wordt er namelijk een motorisch geheugenspoor gemaakt waardoor een uitgebreider patroon van hersenactiviteit kan plaatsvinden.

Het is dus belangrijk dat kinderen goed en netjes leren schrijven. Als je kind (klein of al wat ouder) geen goed handschrift heeft, en hierdoor misschien zelfs slechtere beoordelingen krijgen op school, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je kind helpen!